Představení intenzivní péče

Resuscitační oddělení jsou specializovaná pracoviště mnohooborové intenzivní péče, kam jsou 24 hodin denně přijímáni nemocní ve velmi závažném zdravotním stavu po úrazech, při náhle vzniklých závažných onemocněních, při vážném zhoršení již probíhajícího onemocnění nebo po rozsáhlých operacích. Naši pacienti obvykle vyžadují podporu či náhradu některé z orgánových funkcí, nejčastěji se jedná o nutnost připojení na umělou plicní ventilaci.

Intenzivní péče je týmová práce. Kolem lůžka Vašeho blízkého můžete potkat mnoho lidí, všichni by měli mít visačku a představit se Vám. Pokud ne, klidně se jich zeptejte, kdo jsou:

  • Lékaři a lékařky – každý pacient má přiděleného svého ošetřujícího lékaře nebo lékařku, kteří se o pacienta starají po celou dobu hospitalizace (ordinuje vyšetření, nastavuje léčbu a hodnotí její efekt). Ošetřující lékaři také předávají podrobné informace o zdravotním stavu pacienta příbuzným. Mimo pracovní dobu je na oddělení přítomna lékařská služba, která řeší náhle vzniklé změny zdravotního stavu všech pacientů. K pacientům dochází na konzilium také lékaři a lékařky dalších oborů (neurologové, kardiologové, ortopedi…), kteří se podílí na léčbě pacienta v rámci své specializace.
  • Sestra – je přítomna u lůžka pacienta 24 hodin denně a obvykle má na starosti pouze jednoho pacienta. Sleduje a hodnotí stav pacienta, podává naordinované léky, odebírá vzorky pro laboratorní vyšetření, pečuje o pacienta (provádí hygienu, polohuje pacienta, odsává sekrety z dýchacích cest, pečuje o rány), ovládá přístroje. Může být bodem Vašeho kontaktu pro každodenní komunikaci o stavu pacienta, bude vždy přítomná u Vašich rozhovorů s lékařem.
  • Sanitáři a sanitářky – pomáhají s péčí o pacienta (provádí hygienu, polohování, transport), udržují čistotu prostředí, doplňují potřebný materiál.
  • Fyzioterapeuti a fyzioterapeutky – pravidelně dochází provádět rehabilitaci. S pacienty v bezvědomí rehabilitují pasivně (dechová rehabilitace, udržení pohyblivosti končetin), s pacienty při vědomí rehabilitují aktivně (pomáhají při odvykání od ventilátoru, nacvičují sebeobsluhu, posilují ochablé svalstvo).
  • Ostatní specialistky a specialisté, které můžete potkat, jsou z oboru klinická farmacie (sledují dávkování, slučitelnost a vhodnost lékové terapie tak, aby podávané léky přinášely pacientovi maximální užitek a minimum nežádoucích účinků), klinická mikrobiologie (sledují osídlení pacienty mikroby a radí s antibiotickou léčbou), bioetika (poskytují etické konzultace u těžkých rozhodování a někdy i komunikují s rodinami v roli mediátorů), klinická výživa, klinická psychologie, logopedie a dalších lékařských i nelékařských oborů.
  • Ve specifických situacích lze využít služeb duchovních či přizvat tým paliativní péče.

Virtuální prohlídka

Oddělení intenzivní péče je velmi specifické prostředí vybavené značným množstvím přístrojů a pomůcek, které nám pomáhají při léčbě a ošetřování pacientů. Abychom Vám pomohli se v neznámém prostředí zorientovat a pochopit, k čemu vybavení oddělení slouží, zveme Vás na virtuální prohlídku našeho oddělení.

Pro více informací pokračujte na další stránky:

Příjem pacienta

Průběh hospitalizace

Ukončení hospitalizace

Pro návštěvy

X