Intenzivní péče na resuscitačních odděleních

Vážení příbuzní a blízcí našich pacientů

Resuscitační oddělení jsou specializovaná pracoviště, kam jsou 24 hodin denně přijímáni nemocní ve velmi závažném zdravotním stavu. Chtěli bychom Vás ujistit, že jsme si vědomi obrovské zodpovědnosti, která pro nás vyplývá z toho, že je do naší péče svěřen Váš blízký. Tímto úvodním sdělením Vám chceme pomoci zorientovat se v situacích a prostředí, do kterého vstupujete. Ná úvod mi dovolte Vás ujistit, že tým sester a lékařů je zde připraven poskytnout nejen nejlepší možnou péči Vašemu blízkému, ale i podpořit Vás samé ve dnech, které jsou možná i pro Vás jedny z nejtěžších v životě.
Pro více informací o intenzivní péči klikněte na následující odkaz: Průvodce po intenzivní péči

Návštěvy

z provozních důvodů je doporučená doba návštěvy denně od 15 do 17 hod., po dohodě s ošetřující  sestrou u lůžka je však možné nemocného navštívit individuálně, mimo stanovenou dobu – zejména to platí u nemocných na konci života. Doporučujeme přítomnost nejvýše 2 osob u lůžka nejen z důvodu prostorových, ale i k zajištění soukromí ostatních pacientů. Větším přínosem pro Vašeho blízkého budou častější návštěvy po malých skupinkách. 
 
Po zazvonění prosím vyčkejte příchodu sestry, která Vás uvede k Vašemu nejbližšímu, pomůže Vám se orientovat v prostředí oddělení. Vzhledem k tomu, že u kriticky nemocných mají vždy přednost léčebné a ošetřovatelské úkony před návštěvami přibuzných, může se stát, že budete požádáni o strpení. 

Podávání informací

Velmi se omlouváme, ale dokud není určeno komunikační heslo, není možné podávat  informace po telefonu, neboť není možné nijak ověřit identitu volajícího. První informace o zdravotním stavu jsou obvykle podávány za přítomnosti lékaře i ošetřující sestry v tzv. tiché místnosti. Pro lékařský tým je to zároveň příležitost dozvědět se více o Vašm blízkém – jeho nemocech, užívaných léčích, funkčním stavu, ale i životních postojích a preferencích. Tyto informace jsou zásadní pro plánování další léčby. Pokud již nebylo určeno dříve, při první osobní návštěvě je určeno komunikační heslo, které umožní se o dalším průběhu léčby informovat telefonicky (nejlépe po 10. hodině). Zásadní změny zdravotního stavu nebo léčebných cílů jsou komunikovány za účasti lékaře, nejlépe osobně, za účasti všech blízkých.  Zkušenost nás učí, že pro běžnou denní telefonickou komunikaci je velmi vhodné, pokud se rodina shodne na jedné osobě, které jsou informace předávány, a tato osoba informuje zbytek rodiny. 

Prosíme Vás o dodržování hygienického režimu:

  • nejdůležitějším hygienický opatřením je dezinfekce rukou –  u vstupu na oddělení si odezinfikujte ruce – dávkovače na dezinfekci rukou jsou i na každém stolku u lůžka pacienta 
  • při vstupu na resuscitační oddělení vcházíte přes antibakteriální rohož, při nepříznivém počasí můžete být požádáni o použití návleků na vlastní obuv.
  • k  lůžku pacienta je vhodné si obléknout návštěvnický plášť – k dispozici u vstupu na oddělení v případě nachlazení je vhodné použít ústní roušku –  k dispozici u sestry oddělení
 
Po dohodě s ošetřující sestrou je vhodné donést příbuznému toaletní potřeby, hudební přehrávače s oblíbenou hudbou, drobné oblíbené předměty k zpříjemnění hospitalizace, potraviny a nápoje. Vždy o donesených předmětech informujte sestru, která tyto věci převezme a zaznamená.

Telefonické spojení

Resuscitační oddělení I (RES I)

267 163 410

Resuscitační oddělení II (RES II)

267 163 017

Ambulance pro léčbu bolesti

Anesteziologický úsek

X