Centrum pro léčbu chronické bolesti

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 – 15:00

Úterý 8:00 – 15:00

Linka: 26716 2990

MUDr. Šimon Kozák

MUDr. Romana Paterová

Pavilon Z (Polákova posluchárna)

Pavilon Z (Polákova posluchárna) FNKV

Objednávky do ambulance

Objednávky termínu, konzilií a řešení akutní bolesti v pracovní době

Linka: 3087

Pager: 5055

Akutní bolest v mimo pracovní době

pager: 5599

Resuscitační oddělení

Anesteziologický úsek

X