Vzdělávání

Základní patofyziologické principy a propedeutika intenzívní péče

Na učebních materiálech se stále pracuje, probíhají recenze, budeme je aktualizovat a doplňovat. Děkujeme za pochopení. 

Výuka Prvni pomoci probíhá od akademickeho roku 2017/18 zážitkovou formou

Simulace

Ve spolupráci s firmou BBraun pořádáme Simulační workshopy, které probíhají v moderním vzdělávacím centru B. Braun Dialog.

V tomto bezpečném a špičkově vybaveném prostoru  se můžeme společně zamýšlet nad algoritmy komplikovaných medicínských stavů, ale hlavně nad fungováním a komunikací uvnitř ošetřujícího týmu. Jedinečná příležitost pohledu na sebe sama při zvládání stresových situací dokáže posunout k lepšímu naše postupy i v reálném medicínském životě.

Nový studijní obor pro NLZP
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy letos otevírá nový navazující magisterský obor Intenzivní péče.

Administrace:
Login

© Petr Waldauf, KAR, FNKV 2019

X