Struktura kliniky

Klinika anesteziologie a resuscitace v současné  době  zajišťuje anesteziologickou péči v celém  rozsahu  potřeb  oborů  FN  Královské Vinohrady. Resuscitační  péče je poskytována multidisciplinárně  na  dvou  lůžkových  oddělení  v pavilonu H o celkové  kapacitě 21 lůžek. Komplexně přístrojově  vybavené   příjmové  místo  kliniky je vstupem  pro  kriticky  nemocné z oblastí neodkladné  přednemocniční  péče. Anesteziologické, resuscitační a algeziologické úseky naší kliniky  tvoří  významné  zázemí  pro funkci Traumacentra FN Královské Vinohrady.

Vedení kliniky

Přednosta:

Doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP (primář):

MUDr. Michael Stern, MBA

Zástupci přednosty pro výuku:

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Vrchní sestra:

Mgr. Ivana Trnková

Vedoucí úseků

Anesteziologická část

Resuscitační odd. I (RES I)

Primář:

MUDr. Michael Stern, MBA

Staniční sestra:

Mgr. Jitka Schwarzová

Vedoucí oddělení

MUDr. Michal Fric

Staniční sestra

Mgr. Šárka Línková, DiS.

Anesteziologické pracoviště poskytuje péči  ve FNKV na 30 anesteziologických pracovištích 24 hodin denně. Zahrnuje předanestetickévyšetření se spoluúčastí na předoperační přípravě pacienta včetně premedikace, vedení anestézie s kontinuálním sledováním, péčí o základníživotní funkce při operačních či diagnostických výkonech a péči o životní funkce a komfort nemocného v bezprostředním pooperačním obdobído odeznění účinku anestezií. Anesteziologický tým tvoří lékař – anesteziolog a sestra se specializací ARIP 

Resuscitační oddělení I. je strukturálně děleno na příjmové místo KAR a lůžkové oddělení s 10 resuscitačními lůžky ve dvou propojených halách. Zajišťuje příjem a péči o pacienty  zejména z oblasti přednemocniční péče, vč. pacientů s polytraumaty ev. kombinaci polytraumat s popáleninami. 

Resuscitační odd. II (RES II)

Algeziologie + PACU

Vedoucí oddělení

MUDr. Tomáš Tencer, EDIC  

Staniční sestra:

Šárka Gregorová, DiS.

Centrum pro léčbu bolesti

MUDr. Šimon Kozák 

Resuscitační oddělení II disponuje 8 resuscitačními lůžky (1 třílůžkový box, 1 dvoulůžkový box, 3 jednolůžkové boxy) a 3 lůžky stacionáře. Zajišťuje příjem apéči o pacienty zejména z oborových pracovišť FNKV a pracovišť jiných zdravotnických zařízení. Je zde poskytován nejvyšší stupeň orgánových podpor vč. ECMO. 

Lečba bolesti (algeziologie) je důležitou součástí našeho oboru. O pacienty s dlouhobou nádorovou a nenádorovou bolestí se stará multidisciplinární  Centrum  pro léčbu bolesti. O pacienty s bolestí akutní, obvykle perioerační, v areálu FNKV se stará rozvíjející se APS. Bezpečnost pacientů po operaci je zajištěna monitorací na 9 lůžkové jednotce poanestetické péče (tzv. dospávacím pokoji)ů

Experimentální laboratoře (Oxylab)

Simulační centrum (na děkanátu 3. LF)

MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D.

Vedoucí laboratoří, Vědecká pracovnice (postdoc)

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., EDIC

Vedoucí SIM Centra

Dmitry Dinaburskiy

Technik SIM Centra

Vzhledem k vědeckovýzkumnému zaměření kliniky (viz věda) disponujeme laboratořemi plně vybavených ke kultivaci buněk, homogenizace tkání a provádění vysokoresoluční respirometrie a acidobazické tonometrie. Pro ostatní metody využíváme laboratoří na děkanátu 3. LF UK. 

Moderní výuku akutních situací pregraduální a postgraduální si nelze představit bez simulační výuky. Simulační centrum v místnostechg 218-220, v budově B a v Učebně rozšířené neodkladné resuscitace je spravované naší klinikou. Vybavení SIM Centra otevřeného v roce 2020  bylo podpořeno částkou 46 mil. Kč z projektu  OPVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002511 financovaného z rozpočtu Evropské komise.

Naši lidé 

 

 

LÉKAŘI

Bakalář Bohumil, MUDr. (PGS)
Balík Tomáš, MUDr. 
Bayer Matouš, MUDr. 
Bílková Edita, MUDr
Duška František, doc.MUDr., Ph.D.
Fric Michal, MUDr.
Haľková Katarína, MUDr.
Hanušová Petra, MUDr. 
Hlaváček Václav MUDr.
Horáková Olga, MUDr.
Výkrutová Eva, MUDr. 
Jiroutková Kateřina, MUDr., Ph.D.
Jeřábková Karolína, MUDr. 
Kafka Petr, MUDr., Ph.D. 
Keselica Miroslav, MUDr.
Kolář Martin, MUDr., Ph.D. 
Kolníková Ivana, MUDr.
Kozák Šimon, MUDr.
Krásová Hana, MUDr.      
Krbec Martin, MUDr. (PGS, cottutelle Univ. degli Studi di Milano)
Kubicová Barbora, MUDr.
Kurzová Alice, MUDr. (PGS)
Le Roy Anne, MUDr.
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc.  
Matějková Eva, MUDr.
Charouz Dominik, MUDr.
Cháberová Jana, MUDr. 
Moudrý Martin, MUDr. 
Renza Metoděj, MUDr. (PGS)
Omarov Ruslan, MUDr.
Pachl Jan, prof. MUDr., CSc.
Paterová Romana MUDr.
Pažout Jaroslav, MUDr.
Pechková Alena, MUDr.
Pekarová -Stonová Hana, MUDr.
Petrová Barbora, MUDr.
Roškot Jiří, MUDr.
Řádková Milena, MUDr.
Řehořová Veronika, MUDr. (PGS)
Slavkovský Leo, MUDr.
Sochorová Veronika, MUDr.
Stern Michael, MUDr., MBA 
Stuchlíková Milena, MUDr.
Šimánková Eva, MUDr.
Šklíba Vojtěch, MUDr.
Šturma Jan, MUDr.,CSc.
Šucová Zuzana, MUDr. 
Turek Jan, MUDr.
Valečková Petra, MUDr.
Venclová Kateřina, MUDr.
Veselá Katarína, MUDr. (PGS)
Vimmrová Veronika, MUDr. 
Vitovská Štěpánka, MUDr.
Waldauf Petr, MUDr. (PGS)

    

VÝZKUMNí PRACOVNÍCI

MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D. 

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

Mgr. Tomáš Urban (PGS)

KLINICKÁ FARMACEUTKA KAR

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

KOORDINÁTORKY KLINICKÉHO VÝZKUMU/STUDIJNÍ SESTRY 

Mgr. Irena Ostrčilová

Mgr. Nikola Bandíková

Mgr. Šárka Marešova Vosalová

Bc. Kateřina Ťopková

Šárka Gregorová, DiS

 

SESTRY ANESTEZIOLOGICKÝ A ALGEZIOLOGICKÝ ÚSEK

Dvořáková Blažena Bc. – anesteziologická sestra

Nováková Andrea Bc.- anesteziologická sestra

Zábojníková Jana Bc. – anesteziologická sestra

Čápová Pavla, Bc.- anesteziologická sestra

Kabátová Pavlína Mgr.- anesteziologická sestra

Moudrá Jana – anesteziologická sestra

Křížková Milena – anesteziologická sestra

Horčičková Romana – anesteziologická sestra

Kačírková Ivana – úseková sestra

Braňková Lucie – anesteziologická sestra

Císařová Jana,  Bc. – úseková sestra

Klupsová Kateřina, Bc.- anesteziologická sestra

Kubešová Galina – anesteziologická sestra

Škeříková Daniela, Bc. – anesteziologická sestra

Malá Andrea, Bc. – úseková sestra

Čakrtová Miroslava – anesteziologická sestra

Balnerová Alena – anesteziologická sestra

Hrubešová Táňa – anesteziologická sestra

Ježková Renata, Bc. – anesteziologická sestra

Ondrušková Jana, Bc. – anesteziologická algeziologická  sestra

Vojíková Jitka, Mgr. – úseková sestra

Pospíšilová Marcela Bc. – anesteziologická sestra

Duštírová Monika Bc. – anesteziologická sestra

Žambochová Klára Bc. – anesteziologická a algeziologická sestra

Rychmachová Lenka, Bc. – úseková sestra

Fiřtíková Marie – anesteziologická sestra

Žatečková Jitka – anesteziologická sestra

Svobodová Adéla – anesteziologická sestra

Šebková Jana, Mgr.- anesteziologická sestra

Sýkorová Regína – anesteziologická sestra                                              

 RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ I (UP)

Štěchová Jana, Bc. – směnová vedoucí , sestra Kontaktního místa FNKV

Štěpánková Radka Bc. – sestra u lůžka

Klimešová Ludmila, Mgr.- směnová vedoucí , sestra Kontaktního místa FNKV, intervent a peer FNKV

Razsková Martina Bc. – sestra u lůžka

Voráček Miroslav, Bc. -zdravotnický záchranář , sestra Kontaktního místa FNKV

Frištíková Klaudie Bc. – zdravotnický záchranář

Dlouhý Daniel Bc – -zdravotnický záchranář , sestra Kontaktního místa FNKV

Al – Halabiová Karina – sestra u lůžka

Schindlerová Hana Mgr. – sestra u lůžka

Vopálková Romana – směnová vedoucí, sestra Kontaktního místa FNKV

Vyskočilová Miluše Bc. – sestra u lůžka

Fabián Dalibor – zdravotnický záchranář

Němečková Zuzana – sestra u lůžka

Šupková Jitka Bc – sestra u lůžka

Rolinc Luboš Bc. – zdravotnický záchranář

Dvořáková  Jana Bc. – sestra u lůžka

Michálek Tomáš – sestra u lůžka

Dopita Petr – zdravotnický záchranář

Staňková Tereza – sestra u lůžka

Jurigová Martina, Mgr.- sestra u lůžka, sestra Kontaktního místa FNKV, asistent 3 LF UK

Kolarová Kateřina – sestra u lůžka

Albrecht Lukáš Bc. – zdravotnický záchranář

Dobešová Nikol – zdravotnický záchranář

Ťopková Kateřina – sestra u lůžka, studijní sestra

Vosalová Šárka Mgr.- sestra u lůžka, studijní sestra

Petečelová Blanka – sestra u lůžka, studijní sestra

Haklová Andrea, Mgr.- směnová vedoucí, sestra Kontaktního místa FNKV

Kolaříková Alžběta Bc. – zdravotnický záchranář

Loumová Anna Mgr. – sestra u lůžka

Gazsó Viera, Mgr.- sestra u lůžka

Brennerová Eliška Bc. – zdravotnický záchranář

Juřena Zdeněk Mgr. – sestra u lůžka , asistent 3 LF UK

Černocká Kristýna –  zdravotnický záchranář

Jursíková Kateřina Bc. – sestra u lůžka

Šafrová Nikola Bc. – sestra u lůžka

Kuník Matěj – zdravotnický záchranář

Kasíková Patricie – sestra u lůžka

Petránková Eliška Bc. – sestra u lůžka

Krejčí Anna Bc. – zdravotnický záchranář

Vohanková Kateřina – zdravotnický záchranář

Nová Naďa Mgr. – sestra u lůžka

Tvaroh David – sanitář

Švec Bedřich – sanitář

Tichý Jaromír  –        sanitář

 Blizmanová Iveta – sanitář

Farář jan – sanitář , student 3 LF UK

Gavlas Jan – sanitář, student 3 LF UK

 

 RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ II

Veronika Knotková Peřinová – sestra u lůžka

Mgr. Klára Nohýnková, zdravotní sestra 

Mgr. Tereza Lhotáková, zdravotní sestra

Daria Benešová, zdravotní sestra 

Bc. Ladislava Honzárková, zdravotní sestra 

Lenka Honzíková,  Lenka – sestra u lůžka

Glistová Lucie – sestra u lůžka

Pevný Matěj, Bc. – sestra u lůžka

Podlipná Andrea – sestra u lůžka

Grejtáková Timea – sestra u lůžka

Polanská Petra – sestra u lůžka

Jančová Kristýna Bc. – sestra u lůžka

Hodoňová Alena Mgr.- sestra u lůžka

Hübnerová Pavlína – sestra u lůžka

Gregorová Tereza – sestra u lůžka

Šedinová Anna Bc. – sestra u lůžka

Nešměráková Eva Mgr. – sestra u lůžka

Jančová Renata – sestra u lůžka

Hošková Gabriela- sestra u lůžka

Malichová Nina- sestra u lůžka

Hroudová Martina – sestra u lůžka

Horáková Alena – směnová vedoucí

Zazulová Jana Bc. – sestra u lůžka

Lištiaková Martina, Bc.- sestra u lůžka

Chybová Vladimíra – sestra u lůžka

Litošová Petra Bc. -sestra u lůžka

Šestáková Dominika – sestra u lůžka

Šimková Vladimíra – směnová vedoucí

Veřtáková Irena Bc.- směnová vedoucí

Vosečková Markéta Bc. – sestra u lůžka

Kociak Samuel Bc.- sestra u lůžka

Landová Kateřina – zdravotnický záchranář

Slavíčková Silvia Bc.- sestra u lůžka

Větrovská Alena Mgr. – sestra u lůžka

Vítková Michaela Bc. – sestra u lůžka

Jandová Tereza Mgr. – sestra u lůžka

Mlejnková Pavlína – sestra u lůžka

Schrammová Leona – sestra u lůžka

Havránková Nikol – praktická sestra u lůžka

Ulrich Lukáš – sestra u lůžka

Trojanová Martina – sestra u lůžka

Minaříková Petronela Bc. – sestra u lůžka

Nohýnková Klára Mgr. – směnová vedoucí

Michal Nováček – sanitář

Fuzeri Zoltán – sanitář

Vais Josef – sanitář

 

 

 

 

 

 

 

Administrace:
Login

© Petr Waldauf, KAR, FNKV 2019

X