Klinický informační systém

MetaVision

KIS MetaVision

Klinický informační systém MetaVision, iMDSoft

Od března 2012 je na KAR instalován klinický informační systému MetaVision. 

21 resuscitačních lůžek, příjmové místo a urgentní operační sál mají propojené instalace KIS, které velmi výrazným způsobem přispívají k bezpečnější a kvalitnější péči o naše pacienty. 

Systém integruje, vyhodnocuje a zaznamenává v reálném čase všechny dostupná data od pacientů, je provázán s daty z nemocničních informačních systémů a umožňuje personálu nastavení pokročilých alarmů, které zvyšují bezpečnost a kvalitu poskytované péče. 

Systém MetaVision byl instalován na KAR přímo na míru dle požadavků zdravotnického personálu.

Ukázka z připravovaného upgradu na MetaVison 6

Tým zodpovědný za úpravu MetaVison ve FNKV

Doc. MUDr.Petr Waldauf, PhD, EDIC

Lékař RES I KAR

Ing Jiří Svozil

Medsol s.r.o.

MUDr. Eva Krpenská

JIP Chir. klinika

MUDr. Jaroslav Pažout, EDIC

RES I KAR

Bc. Miroslav Voráček DiS.

RES I KAR

Šárka Gregorová DiS.

RES II KAR

Administrace:
Login

© Petr Waldauf, KAR, FNKV 2019

X