Návštěvy na intenzivní péči

Základní informace

Z provozních důvodů je doporučená doba návštěv denně od 15 do 17 hod, neboť v tomto čase je již ukončena většina běžných ošetřovatelských činností i plánovaných výkonů. Po dohodě s ošetřujícím personálem je však možné Vašeho blízkého navštívit individuálně i mimo doporučenou dobu. Vzhledem k tomu, že u kriticky nemocných pacientů mají vždy léčebné a ošetřovatelské úkony přednost před návštěvami příbuzných, může se stát, že budete požádáni o strpení před zahájením návštěvy nebo bude Vaše návštěva na chvíli přerušena, abychom se mohli o pacienty řádně postarat.

Doporučujeme přítomnost nejvýše dvou osob u lůžka pacienta, a to nejen z prostorových důvodů, ale také k zajištění soukromí ostatních pacientů. Prosíme, abyste se při větším počtu návštěvníků u lůžka vystřídali. Častější návštěvy po menších skupinkách budou pro Vašeho blízkého větším přínosem.

Po zazvonění prosím vyčkejte příchodu sestry, která Vás uvede k Vašemu blízkému a pomůže Vám zorientovat se v prostředí oddělení. Může Vám také poskytnout informace o ošetřovatelské péči o nemocného. Informace o zdravotním stavu podává pouze lékař. Pokud budete mít v průběhu návštěvy jakékoliv dotazy, nebojte se obrátit na ošetřovatelský personál.

Protože kriticky nemocní pacienti můžou být ohroženi na životě i banálními nemocemi, prosíme Vás o dodržování hygienického režimu. Po vstupu na oddělení si odložte svrchní oděv na vyhrazeném místě, dle pokynů sestry si oblékněte ochranné pomůcky (návleky na obuv, jednorázový plášť) a použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici také u lůžka Vašeho blízkého. Pokud se necítíte zcela zdraví, zvažte prosím odložení své návštěvy, nebo požádejte sestru o ústenku. V případě, že se nakažlivé onemocnění objeví naopak u pacienta a ošetřující personál Vám návštěvu umožní, dbejte prosím jeho pokynů, použijte všechny ochranné pomůcky, které Vám budou poskytnuty (návleky na obuv, plášť, čepice, ústenka, případně rukavice či jiné) a mějte je po celou dobu pobytu u lůžka správně nasazené. Pomáháte tím chránit nejen svoje zdraví, ale i zdraví personálu a ostatních pacientů.

Co mohu u lůžka pacienta očekávat?

Pokud přicházíte na návštěvu poprvé, personál Vás nejprve uvede do tzv. tiché místnosti, kde s Vámi ošetřující lékař a sestra proberou zdravotní stav Vašeho blízkého a seznámí Vás s tím, co konkrétně můžete při návštěvě očekávat. Více se dozvíte v části „První pohovor s rodinou“.

Váš blízký může v kritickém stavu vypadat jinak, než jak jste zvyklí. Nejnápadnějšími změnami jsou:

  • porucha vědomí – z důvodu samotného onemocnění může být pacient v bezvědomí, nebo může být pomocí léků uveden do tzv. „umělého spánku“. V obou případech se pacient obvykle nehýbe, neotevře oči, nemluví, nereaguje na podněty.
  • přítomnost četných invazivních vstupů (hadiček a trubiček) v těle pacienta, pomocí kterých jsou podávány léky a výživa nebo odváděny odpadní látky z těla ven. Trubice v ústech nebo krku pacienta slouží k připojení na ventilátor, pomáhá tedy nemocnému dýchat.

Dle povahy onemocnění či úrazu mohou mít pacienti dále otoky, změněnou barvu kůže, modřiny, odřeniny, obvazy či dlahy na různých částech těla. Pokud mají pacienti vysokou tělesnou teplotu nebo je potřeba sledovat rány a drény, mohou být pod přikrývkou nazí. Vždy ale respektujeme jejich intimitu, důstojnost a právo na soukromí.

V okolí lůžka Vašeho blízkého je umístěno množství přístrojů, které mohou svítit, blikat a hlasitě alarmovat. Tyto přístroje snímají a vyhodnocují životní funkce pacientů, pomáhají jim dýchat, automaticky jim dávkují léky nebo očišťují jejich krev od zplodin metabolismu. Alarmy upozorňují ošetřující personál na jakékoliv změny vyhodnocovaných údajů nebo značí nutnost vyměnit léky a roztoky za novou dávku. Pokud přístroje alarmují, nemačkejte prosím žádná tlačítka, ani s přístrojem jiným způsobem nemanipulujte, veškerou obsluhu přístroje vykoná sestra.

Co mám u lůžka blízkého dělat?

Ačkoliv se může zdát, že Váš blízký nereaguje na žádné podněty, je vhodné poskytnout mu tělesný kontakt a mluvit na něj. Nebojte se dotýkat se jej běžným způsobem, můžete jej například vzít za ruku, hladit, v některých případech může být prospěšná masáž končetin. Pokud si nejste jistí, jak nejvhodnějším způsobem navázat s Vaším blízkým kontakt, nebojte se požádat o radu sestru. Z léčebných důvodů může být Váš blízký v určité poloze (v polosedu, na boku), proto Vás prosíme, abyste jeho polohu neměnili.

Pro Vašeho blízkého bude velkým přínosem, pokud uslyší Váš hlas. Mluvte na něj klidně, přirozeně, jak jste na komunikaci s ním zvyklí. Není třeba zvyšovat hlas. Můžete svému blízkému pokládat jednoduché otázky, nejlépe takové, na které lze odpovědět ANO/NE, nechejte mu prostor na reakci (i v případě, že je v bezvědomí a nereaguje). Nemluvte o tématech, která jsou pro Vás obtížná, ani svému blízkému nelžete. Pokud nevíte, o čem máte mluvit, můžete mu přečíst kousek oblíbené knihy, seznámit ho s novými zprávami, jestliže je pravidelně sleduje, sdělit mu výsledky sportovního utkání nebo zcela mlčet. I Vaše tichá přítomnost u lůžka má svůj nezastupitelný význam.

Pokud se nebudete cítit dobře, nestyďte se přerušit návštěvu nebo požádat personál o pomoc. Váš blízký se bude cítit lépe, pokud i Vy budete v pořádku, proto o sebe pečujte a neváhejte udělat si přestávku na kávu, chvilku samoty nebo procházku.

Mohu se zapojit do péče?

Po dohodě s ošetřující sestrou či lékařem můžete svému blízkému přinést toaletní potřeby, které běžně používá, hudební přehrávač s oblíbenou hudbou, drobné osobní předměty ke zpříjemnění hospitalizace, případně i oblíbené potraviny a nápoje. Vždy o přinesených předmětech informujte ošetřující sestru, která je převezme a zaznamená.

Pokud máte zájem a stav Vašeho blízkého to dovolí, můžete se zapojit do některých běžně prováděných ošetřovatelských činností, např. holení, péče o pokožku, masáž končetin, podávání stravy a nápojů. Vždy se prosím zeptejte ošetřujícího personálu, zda je vhodné tyto činnosti provádět, případně jakým způsobem vzhledem k aktuálnímu stavu Vašeho blízkého.

Můžu na návštěvu přivést dítě?

Návštěva dětí na oddělení se nedoporučuje, vždy ale záleží na domluvě s dítětem i s ošetřujícím personálem.

Existují dva základní důvody, proč nejsou návštěvy dětí vhodné:

  • stresující prostředí a vážný stav Vašeho blízkého mohou dítě velmi rozrušit
  • děti, obzvlášť pokud navštěvují mateřskou či základní školu, jsou častými bezpříznakovými nosiči různých onemocnění, která mohou Vašeho blízkého ohrozit

Pokud se dítě rozhodne, že chce svého blízkého navštívit, je nutné mu vysvětlit, co na oddělení uvidí – zejména jak pacient vypadá a proč tomu tak je a k čemu slouží přístroje obklopující jeho lůžko.

Zpět na úvod

X