Klinický informační systém MetaVision, iMDSoft

Od března 2012 je na KAR instalován klinický informační systému MetaVision. 21 resuscitačních lůžek, příjmové místo a urgentní operační sál mají propojené instalace KIS, které velmi výrazným způsobem přispívají k bezpečnější a kvalitnější péči o naše pacienty.  Systém integruje, vyhodnocuje a zaznamenává v reálném čase všechny dostupná data od pacientů, je provázán s daty z nemocničních informačních systémů a umožňuje personálu nastavení pokročilých alarmů, které zvyšují bezpečnost a kvalitu poskytované péče.  Systém MetaVision byl instalován na KAR přímo na míru dle požadavků zdravotnického personálu.

X