Semináře KAR říjen 2019

Semináře KAR říjen 2019

Semináře KAR – říjen 2019

 

Semináře se konají v posluchárně KAR ve 3. patře pavilonu H, začátek v 07:15 v návaznosti na ranní hlášení kliniky (není-li uvedeno jinak) zváni jsou všichni! Každou středu je RTG vizita, každý čtvrtek v 15:30 angličtina (Mr. Ray Swann)  

 

Datum

Typ

Téma

Prezentující

1.10. út*

Journal Club

Perioperační medikace betablokátory  – vždy ponechávat?  BJA 123 (2):118-125, 2019 + Editorial

V. Řehořová

4.10.

Seminář

Reflexe salzburgských seminářů

A. Pechková

8.10. út

Journal Club

Kolik % našich pacientů má TEN? A multicenter trial of vena cava filters in severely injured patiens: NEJM 2019, 381:328-37

P. Kafka

9.10.

St 15:30

Vzdělávání sester

Perioperační péče z pohledu epidemiologa

P. Nehodová

11.10.

Seminář

Nová metoda na KAR:  Viskoelastografie s možností detekce NoAC (fy ClotPro)

M. Pilnáčková

15. 10. út*

Journal Club

Clinical impact of PICC vs PORT in patiens with cancer. BJA 122(6):734-741

A. Kurzová

16.10.

St. 15:00

Školení sester

Nakládání  s chemickými látkami I.

L. Chladová

17.10.

Čt*

Seminář

Perinestetická péče ve spinální chirurgii

H. Stonová-M. Stern

22.10.

Út*

Journal Club

Změna praxe po 10 letech od ACURASYS? Early Neuromuscular Blocade in ARDS: NEJM 2019; 380 (21):1997-2007

J. Mikeš

25.10.

Seminář

Vyhrazeno pro M+M/Případovou konferenci

TBD

29.10.

Út

Journal Club

Emergentní  chirurgický přístup do dýchacích cest – vše co byste měli vědět  (eFONA) BJA Edu 19(8) 2019:246-251

B. Petrová

30.10.

St. 15:00

Školení sester

Nakládání  s chemickými látkami II.

L. Chladová

*V nepřítomnosti přednosty kliniky moderuje prof. Jan Pachl

 

Dne 8.10. a 10.10. se v 7.15 hod. uskuteční  krátké provozní schůze  RES I a RES II – na UP či boxe dle situace.

Přehled seminářů KAR na říjen jest všude vylepen.

X