Příjem pacienta

Pacienti jsou k nám nejčastěji přiváženi vozy záchranné služby (oddělení RES I – urgentní příjem), nebo jsou k nám překládáni z operačních sálů nebo jiných oddělení nemocnice (oddělení RES II). Většina pacientů je přijata k hospitalizaci neplánovaně po náhle vzniklém závažném onemocnění, zranění nebo při zhoršení zdravotního stavu, pro některé pacienty však může být hospitalizace na resuscitačním oddělení plánovanou zastávkou po rozsáhlém chirurgickém výkonu.


Příjmové místo – zde pacienti přivezení záchrannou službou podstupují první ošetření a vyšetření.

Již při příjmu podstupuje pacient diagnostické a léčebné výkony. Je připojen na monitor životních funkcí, abychom mohli nepřetržitě sledovat jeho zdravotní stav. Dále zajišťujeme přístup do žilního systému k podávání léků, tekutin a transfuzí. U většiny pacientů je nutné zajistit i dýchací cesty – pomocí trubice zavedené ústy do průdušnice připojíme pacienta k ventilátoru, který za něj dýchá. Podle povahy onemocnění či úrazu provádíme další úkony – zástavu krvácení, znehybnění zlomených končetin, zavedení drénů k odvádění tekutiny z hrudníku či břicha. Současně probíhá vyšetření pacienta pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem, pomocí ultrazvuku, rentgenu a dalšími rychlými metodami. Provádíme také odběr krve a dalšího biologického materiálu. Po stabilizaci stavu pacienta můžeme provést další vyšetření, nejčastěji CT vyšetření, které je podrobnější, ale také náročnější na čas. Ke specifickým onemocněním a úrazům voláme konziliární lékaře – při úrazu hlavy neurochirurga, při zlomeninách končetin ortopeda, při srdečních potížích kardiologa nebo kardiochirurga a další odborníky. Podle výsledků vyšetření poté ve spolupráci s ostatními lékaři zahajujeme konkrétní léčbu – podávání léků a transfuzí, operační výkon, specifický léčebný režim apod.

V některých případech, zejména při vážných úrazech, může být nutné provést život zachraňující operaci. Jedná se o krátký (nejvýše dvouhodinový, obvykle i kratší) operační výkon, při kterém se chirurgové zaměřují zejména na zástavu krvácení z poraněných cév a vyčištění rány (prevence infekce). Poté je pacient převezen na resuscitační oddělení ke stabilizaci stavu. Jakmile to pacientův stav dovolí, provedou chirurgové definitivní ošetření rány.

Chápeme, že převoz Vašeho blízkého na resuscitační oddělení je velmi stresující událostí, kterou navíc zhoršuje fakt, že nevíte, co se s Vaším blízkým děje. Přesto Vás prosíme o trpělivost při zjišťování informací telefonicky i při osobní návštěvě. Celý proces vyšetření a nastavení správné léčby může trvat i několik hodin. Abychom se mohli Vašemu blízkému zcela věnovat a Vám mohli sdělit adekvátní informace, prosíme, abyste nás kontaktovali nejdříve dvě hodiny po odjezdu záchranné služby.

První pohovor s rodinou

První informace o zdravotním stavu jsou obvykle podávány za přítomnosti lékaře i ošetřující sestry v tzv. tiché místnosti. Lékař Vám vysvětlí, v jakém stavu se Váš blízký aktuálně nachází a jaká vyšetření a léčbu podstupuje. Prognózu není vždy možné s určitostí stanovit, je třeba dát pacientovi dostatek času, aby mohl zareagovat na léčbu.

Pro lékařský tým je tato schůzka zároveň příležitostí dozvědět se více o Vašem blízkém – jeho nemocech, užívaných lécích, funkčním stavu, ale i životních postojích, hodnotách a preferencích. Tyto informace jsou zásadní pro plánování další léčby, která by měla být v souladu nejen s Vaším přáním, ale zejména s přáním Vašeho blízkého.

Během schůzky se ptejte na vše, co Vás zajímá. Pokud něčemu zcela neporozumíte, požádejte o vysvětlení. Není neobvyklé, že si lidé ve stresu nezapamatují všechny důležité informace, nebo že si je vyloží jinak, proto Vám vše rádi zopakujeme.

Pokud již nebylo určeno dříve, při první osobní návštěvě si zvolíte komunikační heslo, které Vám umožní se o dalším průběhu léčby informovat telefonicky (nejlépe po 10. hodině). Prosíme Vás, abyste si zvolili jednu osobu, která bude telefonicky získané informace předávat ostatním členům rodiny. Sdělování informací různými lékaři různým osobám z příbuzenstva vede k nedorozuměním.  Zásadní změny zdravotního stavu nebo léčebných cílů jsou komunikovány za účasti lékaře a všech blízkých nejlépe osobně.

Pro více informací pokračujte na další stránky:

Průběh hospitalizace

Ukončení hospitalizace

Pro návštěvy

Zpět na úvod

X