autor: | Led 9, 2020 | Semináře

Semináře KAR – leden 2020

Semináře se konají v posluchárně KAR ve 3. patře pavilonu H, začátek v 07:15 v návaznosti na ranní hlášení kliniky (není-li uvedeno jinak) zváni jsou všichni! Každou středu je RTG vizita, každý čtvrtek v 15:30 angličtina (Mr. Ray Swann)  

Datum Typ Téma Prezentující
7.1. Út Journal Club ANTHARCTIC Trial: NEJM 2019:381:1831-42 V. Vimmrová
10.1. Pá Seminář Zpráva o stavu KAR – výhled na 2020 F. Duška et al.
14.1. Út Journal Club Guihardt et al. Effect of Rocuronium vs Succinylcholine on Endotracheal Intubation Success Rate Among Patients Undergoing Out-of-Hospital Rapid Sequence Intubation. JAMA. 2019;322(23):2303-2312. R. Omarov
15.1. St 15:00 Vzdělávání sester

Je to opravdu dekubit ? Problematika diagnostiky a ošetřování dekubitů v naší praxi, vč. vzniku dekubitů v perioperační péči – první čísla z FNKV, možnosti prevence

 

K. Čáslavská (Tým pro rizikové pacienty FNKV)
16.1. Čt (!) Seminář Fungování psychosociální intervenční služby ve FNKV

H. Pekarová/

I. Trnková

21.1. Út Journal Club OBTAIN: Strategie perioperační antiagregace u pacientů s koronárním stentem  BJA 122(2): 170-179 (2019) I. Čechová
24.1. Pá Seminář Traumaplán FNKV verze 2020 M. Fric

28.1.*

Út

Journal Club Waldauf et al. Using pCO2 gap in the diagnosis of hyperlactataemia : Physiological review and a case series. Crit Care Res Pract 2020 [in press] P. Waldauf
29.1. 15:00 Vzdělávání sester PICC a midline katétry – informace pro sestry L. Turková (IHK)
31.1. Pá Seminář Mortality + morbidity meeting: neobvyklá příčina perioperační smrti

J. Mikeš – koordinátor

J. Hladík USL

X