Navazující magisterské studium

autor: | Srp 2, 2019 | Vzdělávání

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy letos otevírá nový navazující magisterský obor Intenzivní péče.

 Cílem programu je připravit absolventky a absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzívní péče na pracovištích, poskytujících všechny typy specializované anesteziologické, intenzívní a resuscitační péče. Modulární struktura studia vede k získávání kompetencí využitelných v praxi u lůžka (princip 1 modul = 1 kompetence), ale též v přípravě absolventky či absolventa na dráhu manažerskou či akademickou.

X